Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Με βάση τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 14/04/2022, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΕΕ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος       

Βέρρα Μαρμαλίδου | CIA, CRMA, M.Sc. Head of Compliance risk governance and monitoring at National Bank of Greece, Board member at ECIIA

Αντιπρόεδρος 

Μάκης Σολομών | CIA, CRMA Head of Internal Audit, Elpedison

Έφορος

Αριστόδημος Δημητριάδης, M.Sc., CIA, CCSA, CRMA, CRISK, ICA

Executive Director, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης, Όμιλος ΟΤΕ

Γενικός Γραμματέας           

Μαρίνα Παναγιώτα Λιακοπούλου, MBA, CIA

Δ/ντρια Εσωτερικού Ελέγχου ΕΥΔΑΠ ΑΕ

Ταμίας

Γρηγόριος Καρανικολός, CRMA, CICA

REAL ESTATE, Segment Risk & Control Officer at National Bank of Greece

Ειδικός Γραμματέας           

Γιάννης Σελίμης Επιθεωρητής – Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης

Συντονιστής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας, ΣΕΕΔΔ

Μέλος

Στυλιανός Μαλάμος, CISA, CRISC (ISACA), CFE,

Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου της Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α

Για το Δελτίο Τύπου που αφορά τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, πατήστε εδώ.

Για την σύνθεση των προηγούμενων Διοικητικών Συμβουλίων, πηγαίνετε εδώ.

Πρόεδρος       

Βέρρα Μαρμαλίδου | CIA, CRMA, M.Sc. Head of Compliance risk governance and monitoring at National Bank of Greece, Board member at ECIIA

Αντιπρόεδρος 

Μάκης Σολομών | CIA, CRMA Head of Internal Audit, Elpedison

Έφορος

Αριστόδημος Δημητριάδης, M.Sc., CIA, CCSA, CRMA, CRISK, ICA

Executive Director, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης, Όμιλος ΟΤΕ

Γενικός Γραμματέας           

Μαρίνα Παναγιώτα Λιακοπούλου, MBA, CIA

Δ/ντρια Εσωτερικού Ελέγχου ΕΥΔΑΠ ΑΕ

Ταμίας

Γρηγόριος Καρανικολός, CRMA, CICA

REAL ESTATE, Segment Risk & Control Officer at National Bank of Greece

Ειδικός Γραμματέας           

Γιάννης Σελίμης Επιθεωρητής – Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης

Συντονιστής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας, ΣΕΕΔΔ

Μέλος

Στυλιανός Μαλάμος, CISA, CRISC (ISACA), CFE,

Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου της Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α

Για το Δελτίο Τύπου που αφορά τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, πατήστε εδώ.

Για την σύνθεση των προηγούμενων Διοικητικών Συμβουλίων, πηγαίνετε εδώ.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ
ΜΑΡΜΑΛΙΔΟΥ  ΒΕΡΡΑ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΟΛΟΜΩΝ  ΣΟΛΟΜΩΝ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ  ΓΡΗΓΟΡΗΣ  ΤΑΜΙΑΣ
ΚΑΛΑΤΖΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ  ΕΦΟΡΟΣ
ΜΑΛΑΜΟΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΜΕΛΟΣ

hiiaadmin