Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων

Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων

Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων αποτελείται από εθελοντές-μέλη του ΕΙΕΕ και εποπτεύεται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει ρόλο συμβουλευτικό προς το ΔΣ και ασχολείται με την επικοινωνιακή πολιτική του ΕΙΕΕ. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν: 

  • Την περιοδική έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου (Newsletter).
  • Την οργάνωση εκδηλώσεων, όπως Θεματικών Βραδιών, κοπή ετήσιας πίττας, κλπ.
  • Την περιοδική έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων.
  • Την χάραξη της πολιτικής, μορφής και περιεχομένου της ιστοσελίδας του ΕΙΕΕ.

 

Σημειώνεται ότι στα μέλη όλων των εθελοντικών επιτροπών του ΕΙΕΕ που τα έχουν ανάγκη, δίδονται CPEs ανάλογα με το έργο / χρόνο συμμετοχής τους.

hiiaadmin