Λογαριασμοί Τραπεζών

Λογαριασμοί Τραπεζών

Δικαιούχος: Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών

 • Τράπεζα: ALPHA BANK

  Αρ. λογ/σμού: 289002002005373

  IBAN: GR03 0140 2890 2890 0200 2005 373 BIC: CRBAGRAA

  Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ

  Αρ. λογ/σμού: 15529621284

  IBAN: GR840 110155 00000 15529621284 BIC: ETHNGRAA

 • hiiaadmin