Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Ο τίτλος του «Πιστοποιημένου Εσωτερικού Ελεγκτή» (Certified Internal Auditor – CIA), είναι η μοναδική παγκόσμια αποδεκτή πιστοποίηση για τους Εσωτερικούς Ελεγκτές και παραμένει το πρότυπο βάσει του οποίου οι ελεγκτές αποδεικνύουν τις δεξιότητες και επαγγελματισμό τους στο πεδίο του εσωτερικού ελέγχου.

Το ΙΕΕΕ παρέχει στα μέλη του κάθε πληροφορία και βοήθεια σχετικά με τους επαγγελματικούς τίτλους CIA (Certified Internal Auditor), CRMA (Certified in Risk Management Assurance) και QIAL (Qualification in Internal Audit Leadership).

hiiaadmin