Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου

Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για επιλογή και πλήρωση θέσης επικεφαλής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου με
σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου

Η ΟΑΣΑ ΑΕ

Η ΟΑΣΑ Α.Ε. προκηρύσσει τη θέση του Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4925/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.oasa.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Linkedin της ΟΑΣΑ Α.Ε. (OASA S.A. | LinkedIn) και του Υπερταμείου (Growthfund | LinkedIn).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων είναι η 31/10/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email: oasa@oasa.gr

Η προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης βασίζεται στις διατάξεις του Ν.4972/2022 (ΦΕΚ 181/23-09-2022) και ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 37.

hiiaadmin

Ευκαιρίες Καριέρας