Προστατεύστε τις Πιστοποιήσεις σας

Προστατεύστε τις Πιστοποιήσεις σας

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία του new Certification Renewal policy η οποία είναι σε ισχύ από 1/9/2023 μπορεί να χάσετε για πάντα την πιστοποίησή σας.

Η επαναφορά της είναι διαθέσιμη μόνο για το 2023. Αν δεν ακολουθήσετε τη διαδικασία επαναφοράς (reinstatement) θα χρειαστεί να ξαναδώσετε από την αρχή όλες τις εξετάσεις, ξεκινώντας από 1/1/2024.

Ενέργειες:
Συνδεθείτε στο ccms.theiia.org για να ελέγξετε την κατάσταση της (-ων) πιστοποίησης (-εων).
 Συμπληρώστε το “certification renewal” ή “reinstatement” πριν την 31/12/2023.
Αν χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια, πηγαίνετε στο Help μέσα στο CCMS και ανοίξτε ένα νέο case.
Επαναφορά σήμερα https://ccms.theiia.org

hiiaadmin

Χωρίς κατηγορία