Κατηγορία: Ευκαιρίες Καριέρας

doValue

doValue Greece is a member of the doValue S.p.A. Group that holds a leading position as an independent loan and real estate management company in Greece and a growth hub in Southeast Europe. The company with a presence in 17 cities […]

hiiaadmin

Ευκαιρίες Καριέρας

Read More

Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή και πλήρωση θέσης επικεφαλής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Η ΟΑΣΑ ΑΕ Η ΟΑΣΑ Α.Ε. προκηρύσσει τη θέση του Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4925/2023 απόφαση […]

hiiaadmin

Ευκαιρίες Καριέρας

Read More