Πολιτική Προστασίας Προσ. Δεδ.

Πολιτική Προστασίας Προσ. Δεδ.

Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα www.hiia.gr δημιουργήθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας καθώς και τα μέλη του Ινστιτούτου  οφείλουν να διαβάσουν με προσοχή τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών και σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλουν να μην προβούν στη χρήση αυτών.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών τα οποία περιλαμβάνονται στις σελίδες της ιστοσελίδας www.hiia.gr.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων  των μελών και των χρηστών των υπηρεσιών του Ινστιτούτου, υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις  σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ – Κανονισμός ΕΕ 679/2016). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του ισχύοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (εφεξής, για λόγους συντομίας το Ινστιτούτο), δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα δε μέλη του και οι χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, συμπεραίνεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη της παρούσας ιστοσελίδας.
Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης / μέλος δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Ινστιτούτου.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει το Ινστιτούτο είναι τα ακόλουθα:

Συλλογή Δεδομένων Μελών
Το Ινστιτούτο διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία των μελών του, αποκλειστικά για λόγους λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών καθώς και για φορολογικούς λόγους.

Εγγραφή Μελών
Για την εγγραφή των μελών του Ινστιτούτου ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο- ¨Εδρα/Περιοχή – Διεύθυνση / – ΤΚ – Τηλέφωνο – E-mail – Τηλέφωνο /κινητό τηλέφωνο – fax – ΑΦΜ – ΔΟΥ – Πόλη – Χώρα – Πτυχία – Προϋπηρεσία –  Όνομα χρήστη (user name) – Κωδικός πρόσβασης (pass).
Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται για την εγγραφή των μελών του Ινστιτούτου, την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και τη δυνατότητα πρόσβασης στις σχετικές υπηρεσίες, διατηρούνται δε στο Μητρώο Μελών και στο φορολογικό αρχείο του Ινστιτούτου. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.
Το Ινστιτούτο δύναται – υπό την προϋπόθεση χορήγησης σχετικής συναίνεσης – να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να αποστέλλει ενημερωτικά μηνύματα προς τα μέλη του: (α) sms / σύντομα γραπτά μηνύματα κινητού τηλεφώνου και (β) newsletters – ενημερωτικά ηλεκτρονικά δελτία –

Cookies
Το Ινστιτούτο χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των μελών του καθώς και για την βελτιωμένη λειτουργία της ιστοσελίδας του (π.χ. υπηρεσίες μελών, newsletters).

Σχετικά με τα cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο web browser του υπολογιστή σου κατά την περιήγησή σου στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ιστοτόπου www.hiia.gr, τη σωστή περιήγηση σου, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες παροχής υπηρεσιών Επίσης, χρησιμοποιούμε τα cookies για να λάβουμε τις απαραίτητες για την βελτίωση των υπηρεσιών της δομής και του περιεχομένου του hiia.gr.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε;
Τα cookies και οι πληροφορίες που συλλέγονται διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του hiia.gr. Επιτρέπουν την περιήγηση και την ορθή χρήση των λειτουργιών των παρεχομένων υπηρεσιών. Αποκλειομένης της χρήσης τους, δεν θα είναι αποτελεσματική η λειτουργία του hiia.gr
Cookies επιδόσεων
Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν  πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες και τα μέλη του Ινστιτούτου χρησιμοποιούν το hiia.gr, ήτοι, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν προκύπτουν τυχόν μηνύματα σφαλμάτων. Χρησιμοποιούνται δε αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων της ανωτέρω ιστοσελίδας.
Cookies λειτουργικότητας
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στο hiia.gr να διατηρεί τις επιλογές των μελών του Ινστιτούτου  διευκολύνοντας τη χρήση τους. Οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies αυτά  αφορούν στην περιήγησή στο hiia.gr και στις παρεχόμενες υπηρεσίες αποκλειστικά και δεν είναι δυνατόν να καταγράψουν  τη δραστηριότητα της περιήγησής τους σε άλλους ιστότοπους.
Τα μέλη του Ινστιτούτου καθώς και οι επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας του  μπορούν να αρνηθούν την παροχή της σχετικής συναίνεσης στο εμφανιζόμενο μήνυμα κατά την είσοδό τους στην ιστοσελίδα www.hiia.gr ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση των cookies. 
H μη αποδοχή αυτών των cookies, είναι δυνατόν να επηρεάσει στην απόδοση και τη λειτουργικότητα του hiia.gr

 Αποδέχομαι τη χρήση cookies.

[1] Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

IP Addresses
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στις υπηρεσίες του Ινστιτούτου αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Περίοδος αποθήκευσης
Τα προσωπικά δεδομένα των μελών του Ινστιτούτου αποθηκεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εγγραφής τους στο Ινστιτούτο. Το Ινστιτούτο δύναται να διατηρεί αρχεία επικοινωνίας, αλληλογραφίας και παραστατικών ακόμη και μετά τη διαγραφή των μελών του, προκειμένου να ανταποκριθεί στις εκ του νόμου υποχρεώσεις του. 

Δικαίωμα πρόσβασης – ενημέρωσης
Τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα (Φ.Π.) έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα [υπεύθυνος επεξεργασίας τηλ. 210 8259504, email: info@hiia.gr] προκειμένου να διασταυρώσουν την ύπαρξη προσωπικού τους αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή/και την διαγραφή του. Ρητώς εξαιρούνται τα αρχεία τα οποία το Ινστιτούτο υποχρεούται εκ του νόμου να διατηρήσει στο αρχείο του.
Το Ινστιτούτο και ειδικότερα το τμήμα η Διεύθυνση του Ινστιτούτου είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων των μελών του για λόγους στατιστικούς.
Δεσμοί (links) προς άλλες ιστοσελίδες
Στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου ενδέχεται να περιλαμβάνονται και links (“δεσμούς”) προς άλλες ιστοσελίδες (websites) οι οποίες και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Ινστιτούτο για την Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων την οποία αυτές ακολουθούν.

Ασφάλεια
Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Το Ινστιτούτο διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), για κανένα λόγο με την εξαίρεση: [α] την διαβίβαση των στοιχείων των μελών του προς το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών των Η.Π.Α., στο οποίο τα μέλη του είναι επίσης εγγεγραμμένα μέλη. [β] των σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Επικοινωνία
Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην τήρηση αρχείου ή στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τoν Υπεύθυνο Επεξεργασίας ΕΙΕΕ
E-mail:  info@hiia.gr, Διεύθυνση: Γ Σεπτεμβρίου 101 Τηλέφωνο: 210- 82.59.504               

hiiaadmin